ใบอนุญาตทำงานในประเ...
 
Notifications
Clear all
Forum Profile
ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
Group: Customer
Joined: 2021-10-28
New Member Customer

About Me

Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร ... ใบขออนุญาตทำงาน หรือ Work Permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับคนต่างด้าว เป็นใบอนุญาตที่รัฐบาลออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในอาชีพที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในประเทศ Work Permit ที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานเอาไว้  
  
ร่วมหาคำตอบ Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร, การยื่นขอ Work Permit, รับทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ, ทำ Work Permit หรือ งานที่ต้องขอ Work Permit ได้จากบทความ ที่นี่ไปพร้อมกัน  
  
Visa หรือ การตรวจลงตรา คือเอกสารแสดงการอนุญาตให้อยู่ในประเทศ เป็นการชั่วคราวด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว ทำงาน ศึกษา เป็นต้น โดยทั่วไปออกให้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานอื่นที่ทำหน้าที่นี้  
  
ใบอนุญาตทำงาน เป็นเอกสารที่ออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ซึ่งต้องใช้ประกอบกับ Visa ทำงาน หรือ วีซ่าอื่น ๆ ที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศได้  
  
ติดตามเกร็ดความรู้อื่นๆ เร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่อง การยื่นขอ Work Permit ใบอนุญาติทำงาน, ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจทำงานต่างประเทศ,  
ข้อยกเว้นเกี่ยวกับความจำเป็นในการได้รับใบอนุญาตทำงาน, การต่อวีซ่า (Visa) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ บริการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน / Work Permit Service...  
  
ป้ายกำกับ : รับจ้างทำ Work Permit, รับทำ Work Permit ราคา, รับยื่น Work Permit

Location

Occupation

รับทำ work permit ราคา
Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
Share: